Opbouw LEFGASTEN methode

De basis van de LEFGASTEN methode is de Rationeel Emotieve Therapie die er vanuit gaat dat mensen in staat zijn hun gedachten te corrigeren (resetten) en dat ze daarmee invloed uit kunnen oefenen op hun gevoel en hun gedrag. Dat betekent dat je het vermogen hebt om – met de juiste begeleiding – je eigen blokkade op te heffen.

De LEFGASTEN methode koppelt deze Rationeel Emotieve Therapie aan de vicieuze cirkel van adrenaline en blokkade die toepasbaar is op allerlei angstsituaties waar sprake is van angst voor herhaling: angst voor slechte cijfers, angst voor de beoordeling of hoge verwachtingen van anderen, angst om vragen te stellen, angst voor een presentatie, angst om anders te zijn of angst om niet perfect te zijn. Op het moment dat je je bewust wordt van je blokkerende gedachte die jouw angst en blokkade veroorzaakt en je gaat deze gedachte bewust ‘resetten’, stap je uit de cirkel. Dat is uit doel van de methode.
Heel globaal gezien zou je het als volgt in een schema kunnen zetten:

opbouw-lefgasten-faalangstmethode