Motivatie en discipline

Als een leerling te horen krijgt dat hij “gewoon harder moet werken”, is dat soms genoeg. Maar vaak ook niet. Motivatie en discipline spelen daarbij een belangrijke rol. Interne motivatie is de basis en de brandstof voor discipline. Op rapporten staat vaak de opmerking: “hij/zij moet gewoon harder werken”. Soms is deze boodschap effectief genoeg en gaat een leerling in een hogere versnelling aan de slag. Maar vaak ook niet. Een gesprek over de oorzaak van het motivatieverlies is een eerste stap. Het gesprek op zich is al belangrijk omdat de leerling zich daardoor gezien en gehoord voelt. De weerstand als vijand van de motivatie kan verdwijnen.
Een van de oorzaken van een gebrek aan motivatie is onzekerheid. Pubers doen erg hun best om dit te verbloemen. Maar de grootste onzekerheid is de vraag “kan ik het wel?” De leerling kan het wel maar blokkeert en raakt zijn motivatie kwijt na een aantal teleurstellende cijfers. Een goede faalangsttraining geeft weer vertrouwen en motivatie.

Een andere oorzaak van gebrek aan motivatie is verveling. Het speelt bij meer- of hoogbegaafde leerlingen die niet meer worden uitgedaagd omdat ze geen ruimte krijgen om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Er is niets zo demotiverend als niet jezelf kunnen en mogen zijn. En dat ga je merken aan het gedrag: storend of depressief gedrag en verlies van motivatie.
Als er sprake is van genoeg motivatie, volgt discipline vanzelf. Het is de uitwerking van wat je wilt bereiken vanuit je motivatie. Het heeft te maken met op tijd komen, op tijd aan je werk beginnen, een goede planning maken en je daaraan houden. Een eyeopener kan zijn dat leerlingen vaak wel de nodige discipline op kunnen brengen op een ander gebied bijvoorbeeld in de sport, maar dat het op school niet lukt. Het gezamenlijk besef dat deze leerling deze discipline wel degelijk bezit en hem dus ook in moet kunnen zetten voor school helpt om het te veranderen.

Leren doe je met je hele bewustzijn en daar horen ook emoties bij, het liefst gedeelde. Het zorgt voor verbinding, verantwoordelijkheid, respect en motivatie. Het grootste rendement wordt pas behaald als er een goede balans is tussen hoofd en hart. Daar begint leren mee. Respect en eigen verantwoordelijkheid bereik je niet zonder motivatie. En het bereiken van je doelen lukt niet zonder discipline. Motivatie als brandstof en discipline als voertuig…