Videocursus

De videocursus van de Lefgasten methode heet ‘Online Masterclasses Lefgasten’. De tien belangrijkste hoofdstukken uit het boek worden in beeld gebracht in de vorm van een slideshow met commentaar. Met deze visuele aanvulling wordt de methode nog toegankelijker en kun je een onbeperkt aantal leerlingen of studenten stap voor stap meenemen in de groei naar meer zelfvertrouwen en motivatie. 

Promo videocursus

In de afgelopen tien jaar zijn de boeken ‘Lefgasten voor jongeren’ en ‘Lefgasten voor studenten’ een effectief middel gebleken om niet alleen leerlingen en studenten te helpen maar ook hun ouders, school en begeleiders zoals coaches en studentendecanen begrip en handvatten te geven om mee te werken aan herstel. Blokkades die ontstaan zijn tijdens studiestress en die een patroon zijn geworden, pak je het liefst samen aan met iemand die jou begrijpt en ondersteunt.

Daaruit ontstond de behoefte om de methode nog toegankelijker te maken door middel van  beeld en geluid. Mijn bedoeling was om het eenvoudig maar doeltreffend aan te bieden. Net als in het boek gaat het in de eerste plaats om een duidelijke uitleg en structuur, om herkenning en begrip over het leven van leerlingen en studenten die vastlopen door studiestress. Het gaat dus over meer dan de studie alleen! Het geeft je inzicht in de verbindingen in je hersenen én hoe je daar zelf invloed op hebt.

De videocursus wordt in twee delen aangeboden:
Het eerste deel is de basis van de methode en geldt voor iedereen. Het tweede deel verwijst naar het eerste deel en gaat over blokkades die niet persé voor iedereen herkenbaar zijn. Op het platform waar je de cursus per deel kunt bestellen kun je ook de trailers bekijken.

De ervaringen van de begeleidende docenten van een van de pilotscholen,
het Gymnasium Sorghvliet te Den Haag:


We hebben jouw Online Masterclasses tijdens onze bijeenkomsten tot aan de krokusvakantie gebruikt bij de examenvreestraining voor klas 6. Je biedt de cursus in 2 delen aan en wij hebben alleen de modules t/m 5 - dus deel 1 - gebruikt. Vooraf bedachten we wat we wilden laten zien en wat we zelf wilden vertellen of toevoegen. Dat werkte goed omdat je op basis van een heldere uitleg zelf de draad kunt oppakken.

Soms dachten we: 'wat voegen wij eigenlijk toe?' ‘Alles’ staat immers in het boek en nu staat ook nog een 'alles' op video. Maar de toegevoegde waarde als begeleider zit in het stilstaan bij een gestelde vraag, dus in je rol als gespreksleider. Maar ook in het opvangen van emoties, het bieden van een veilige omgeving, het ruimte geven voor het delen van ervaringen, het geven van complimenten en het bevestigen van goede initiatieven.

Toen we de leerlingen naar hun ervaringen met de video’s vroegen waren ze positief. Ze vonden de uitleg duidelijk en in een goed tempo gegeven. Verder vonden ze het ook fijn om uitleg van een derde te horen. Wij konden het dan verder oppakken. Verder had ieder op zijn manier iets van de tips toegepast. 
Op mijn vraag ‘was het voor jullie wel voldoende concreet?’ kwam een leuk antwoord. Twee meiden zeiden onafhankelijk van elkaar dat het om het proces gaat. Ze zijn zich nu meer bewust van hun probleem, van de oorzaak ervan en weten dat ze ermee aan de slag kunnen en op welke manier. Er is iets in gang gezet. 

Overzicht modules

Deel 1
(totaalduur is ca. 1 uur)


Inleiding
1. Wat is faalangst?
2. Visualisaties
3. Uitleg van de blokkade
4. Ik kan het niet
5. Verwachtingen

Deel 2
(totaalduur is ca. 75 minuten)

6. Uitstelgedrag
7. Presenteren
8. Examenstress
9. Perfectionisme
10. Motivatie
Slot

Voordelen videocursus

  • Volg het individueel in je eigen tempo op je eigen moment.
  • Volg het samen met een ouder, begeleider of coach.
  • Mentoren of trainers kunnen het aanbieden aan een onbeperkt aantal leerlingen of studenten.
  • De videotraining heeft een geldigheidsduur van zes maanden.
  • In deze periode is het mogelijk om 1 x gratis online consult te krijgen.
  • Er is een speciale aanbieding tot augustus 2022.

'Zelfvertrouwen en motivatie terugkrijgen voelt als een nieuw begin!

- Lefgasten methode -