Wat is faalangst of blokkadestress?

Angst is op veel gebieden de grootste drijfveer van ons handelen en tegelijkertijd de meest weggestopte emotie. En dat geldt zeker voor jongeren! Faalangst is een vorm van angst maar het begrip is verwarrend en stigmatiserend. Daarom gebruik ik het zo min mogelijk.

Faalangst is iets eigenlijk wel kunnen maar onderuitgaan op het moment dat de spanning je capaciteiten aantast: je concentratievermogen neemt af, je kan plotseling niet meer uit je woorden komen of je bent overgevoelig geworden voor oordelen van anderen. Daarom noem ik FAALANGST liever BLOKKADESTRESS en zie ik het als een blessure die ergens vandaan komt. Natuurlijk kan het zo zijn dat je geboren wordt met zwakke enkels maar daar kun je aan werken. Of je hebt vroeger een flinke blessure gehad die nooit echt geheeld is. Je gaat daardoor bepaalde spieren zo min mogelijk gebruiken omdat het pijn doet: zo ontstaat motivatieverlies…

Blokkadestress is herstelbaar en geen aangeboren afwijking. Je kunt eraan werken. Het gaat over stress en blokkades die ergens vandaan komen. Het gaat over gedachtepatronen die je kunt veranderen en het gaat over stoffen die je aanmaakt in je hersenen. En daar heb je invloed op: je kunt je hersenen resetten!

Gedachtepatronen zijn bijvoorbeeld ‘ik kan het niet’, ‘ik mag mijn ouders niet teleurstellen’, ‘ik mag geen fouten maken’ of ‘ik hoor er niet bij’. Ze zorgen voor stress en frustratie, lagere resultaten en uiteindelijk voor motivatieverlies. Blokkadestress wordt vooral zichtbaar bij toetsen en examens, bij presentaties en sociale contacten.

Faalangst bij scholieren

De kiem voor faalangst wordt soms als op de basisschool gelegd en dus kunnen kinderen daar al gaan blokkeren, bijvoorbeeld als het gaat om Cito toetsen of in sociaal opzicht. Bij middelbare scholieren gaat de ontwikkeling van je zelfbeeld een steeds grotere rol spelen en daarbij vergelijk je je automatisch met anderen. Je bent kwetsbaarder, je moet presteren voor jezelf maar ook voor anderen. Je wil erbij horen. Als er dan iets tegenvalt, komt dat zwaar aan en kan het zijn dat je angst voor herhaling een te grote rol gaat spelen en alles in stand houdt of verergert.

Informatie over trainingen vind je onder Trainingen voor scholieren.

Faalangst bij studenten

Een nieuw leven is begonnen: je bent gaan studeren. Je middelbare schooltijd met al zijn onzekerheden ligt achter je. Men verwacht dat je nu op eigen benen staat en weet hoe je je leven en je studie aan moet pakken. Niets is minder waar. Er komen nu zoveel nieuwe dingen op je af dat het niet altijd in een keer lukt. Hoe ga je om met tegenvallende resultaten? Hoe ga je om met hoge verwachtingen? Hoe behoud je je inzet en je motivatie nu het veel meer op zelfstandigheid aankomt? Ga je blokkeren en steeds meer uitstellen? In de LEFGASTEN methode wordt aan al deze zaken aandacht besteed. Op een duidelijke manier die snel tot succes leidt.

Informatie over trainingen vind je onder Trainingen voor studenten.

Faalangst bij volwassenen

Misschien stoppen volwassenen nog wel meer dan kinderen hun onzekerheid weg. Zij vinden dat ze het voorbeeld moeten geven aan jongeren en dat doe je natuurlijk liever vanuit kracht dan vanuit onzekerheid. Toch is het voor kinderen goed om te weten dat je ook als ouder soms onzeker mag zijn en dat het tonen van onzekerheid juist een teken van moed is. Pas dan kun je je angst overwinnen. Ook dat geef je jongeren mee. Daarnaast kan het heel goed zijn dat je als volwassenen nog steeds blokkeert in bepaalde situaties gewoon omdat je de blokkade nooit echt zichtbaar hebt gemaakt. Je stopt hem nog steeds weg zoals je dat al heel lang gewend bent. Maar de ruimte die je kan krijgen als je je angst overwint en vanuit andere gedachten dingen aan gaat pakken is bevrijdend. Stop je onzekerheid dus niet langer weg als je voelt dat het je blokkeert. Want hoe oud je ook bent, het verandert je leven als je basis steviger wordt.

Informatie over trainingen vind je onder Trainingen voor volwassenen.

Artikelen:

Faalangst en de rol van de ouders

Faalangst en hoogbegaafdheid

Plankenkoorts

TERUG