Privacy verklaring

Deze privacy verklaring van Sophico (www.lefgasten.gaat op voor allen die deze website en apps bezoeken en die zich aanmelden middels door ons verstrekte inloggegevens. 

Voor bezoekers en gebruikers geldt dat wij alleen die persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. Wij zorgen ervoor dat deze te allen tijde beschermd en beveiligd blijven en in geen enkel geval verstrekt worden aan individuen of commerciële instanties.

Als klant blijft u gedurende het bezoek aan onze website anoniem, tenzij u er zelf voor kiest om uw bezoek via social media en/of andere kanalen aan anderen bekend te maken. Hiervoor neemt Sophico geen verantwoordelijkheid op zich.

Het gebruik van e-mailadressen voor het verstrekken van nieuwe informatie in de vorm van eventuele nieuwsbrieven, aankondigingen en/of mededelingen, alsmede benodigde gegevens voor de voortgang van dit bezoek, achten wij als toegestaan wanneer u zich als bezoeker heeft aangemeld, mits u heeft aangegeven niet langer e-mail van ons te willen ontvangen.

Vragen, reacties en/of opmerkingen over deze website behandelen wij in vertrouwen en zullen wij in geen enkel geval ongevraagd doorsturen aan derden. Deze privacyverklaring is zonder voorafgaande aankondiging onderhevig aan veranderingen in de bedrijfsvoering en kan daarom gewijzigd worden wanneer Sophico daar noodzaak voor ziet.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier een mail naar ons sturen.