De LEFGASTEN methode

De Lefgasten methode staat beschreven in een praktijkboek dat ik in 2009 – na 10 jaar ervaring als faalangsttrainer – heb geschreven en waarvan in oktober 2018 de vierde druk is verschenen. Het is bedoeld voor leerlingen, ouders en docenten. Het boek omvat een zelf-ontwikkelde methode waarin ik stap voor stap uitleg hoe leerlingen hun blokkades kunnen overwinnen zodat hun cijfers verbeteren en ze weer met plezier naar school toe gaan. De methode is een cognitieve therapie gebaseerd op de RET en op de wetenschap van NEUROPLASTICITEIT. Vanaf oktober 2014 is er ook een boek voor studenten.

Waarom deze methode?

In de 20 jaar dat ik trainingen geef, heb ik wanhopige jongeren meegemaakt die gefrustreerd waren door steeds slechtere resultaten en een gevoel van onmacht en teleurstelling. Nog harder werken? Druk vermijden? Het werkte allemaal averechts… Vanaf het moment dat ze begonnen aan de cursus, werden ze rustiger en maakten meer contact met hun vrienden, ouders en docenten. Hun cijfers gingen omhoog met als gevolg dat ze weer in zichzelf gingen geloven en vrolijker en sterker werden. Hun toekomst veranderde.
Lees hier wat mensen zeggen over LEFGASTEN.

De kracht van de LEFGASTEN methode:

– De heldere wetenschappelijke uitleg over de werking van de blokkade
– De link die hierin gelegd wordt naar de realiteit van de leerling
– De herkenning die motiveert om ermee aan de slag te gaan
– De oefeningen die onmiddellijk toepasbaar zijn en snel leiden tot herstel
– De praktijkvragen die de leerling helpen om inzicht te krijgen in zichzelf
– De toepasbaarheid op de totale leefwereld van de leerling
– De visualisaties die naast de oefeningen een uniek en krachtig middel zijn tot herstel

De basis van de methode:

De basis van de LEFGASTEN methode is de Rationeel Emotieve Therapie die er vanuit gaat dat mensen in staat zijn hun gedachten te corrigeren (resetten) en daarmee invloed uit kunnen oefenen op hun gevoel en hun gedrag. De Lefgasten methode koppelt deze theorie aan de vicieuze cirkel waarmee de link duidelijk wordt met wat er in je hersenen gebeurt. En daar heb je invloed op. Dat betekent dat je het vermogen hebt om – met de juiste begeleiding – je eigen blokkade op te heffen.

De methode werkt met drie stappen:

    1. KENNIS (informatieoverdracht tussen de cursist en de trainer)
    2. BEWUSTWORDING (zichtbaar maken, vicieuze cirkel en verandering)
    3. HERSTEL (nieuwe verbindingen aanmaken, dit noemen we neuroplasticiteit)

Presentaties:

Het doel van mijn presentaties is in de eerste plaats uitleg geven over de methode met als doel inzicht krijgen over onzekerheid en motivatieverlies bij jongeren en studenten. In de tweede plaats gaat het over wat je als leerling, student, ouder, docent, mentor, leerlingbegeleider, studieadviseur of zorgverlener kunt doen aan herstel. De inhoud wordt aangepast aan de doelgroep maar zal gaan over herstel van blokkadestress in allerlei vormen (cognitief, sociaal, perfectionisme etc.). De presentaties zijn geschikt voor ouderavonden, studiedagen of informatieavonden voor iedereen die met jongeren werkt, die interesse heeft in de methode en meer zicht en handvatten wil krijgen op deze problematiek.

De volgende video is een fragment uit een voorlichtingsavond (feb 2011) over faalangst op school bij Dalton Voorburg.

Workshop of studiedag:

In het verlengde van een presentatie is het ook mogelijk om een workshop (een dagdeel) of studiedag (twee dagdelen) aan te vragen. Het doel is vergelijkbaar met de presentatie maar er is meer verdieping en interactie mogelijk al naar gelang er meer tijd beschikbaar is. Bij studiedagen krijgen deelnemers een bewijs van deelname.

Klik hier voor een aantal reacties op presentaties of workshops.

Voorbeelden van presentaties, workshops en studiedagen:

29 okt 2020: LOShbo landelijke studiedag decanen Utrecht
17 sept 2020: LOShbo landelijke studiedag decanen Utrecht
27 feb 2020: LosHBO Osdorp, workshop voor studiedecanen
18 feb 2020: ISA Amstelveen, PTO Speakers Fund presentation
17 feb 2020: Ash Parent MMN presentation Wassenaar
8 dec 2019: Zone College Enschede, presentatie en workshops
5 apr 2019: Huisartsen & GGZ symposium in Bunnik
6 dec 2018: Anatolia Studentenvereniging VU
18 okt 2018: Docententraining Examenstress Gymnasium Sorghvliet Den Haag
15 okt 2018: Workshop tentamenstress aan de VU
2 okt 2018: Online webinar SQULA over faalangst op de basisschool
1 okt en 8 okt 2018: Workshop Effectief studeren aan de VU
29 nov 2017 en 2 okt 2018: Medilex over Examenstress
22 nov 2017: Nationaal Faalangstcongres: workshops b.bouw basisschool
12 okt 2017: workshop tentamenvrees VU A’dam
12 okt 2017: international students ‘Motivation needs space’ op Webster University Leiden
9 okt en 16 okt 2017: workshop ‘Effectief studeren en plannen’ VU A’dam
13 dec 2016: inspiratiesessie medewerkers R.vd Kinderbescherming Den Haag
29 nov 2016: thema-ouderavond Picasso Lyceum Zoetermeer
12 okt 2016 en nov 2019: Sanquin aan promovendi (PHD’s) ‘Coping with stress’
9 mei 2016 studiedag: docenten Ypenburg Lyceum: faalangst, motivatie en resultaten
29 maart 2016: Medilex over faalangst en hoogbegaafdheid op de middelbare school
16 dec 2015: Medilex over onderpresteren op de basisschool
13 okt 2015: OK dagen in Velthoven, begeleiden van studenten met faalangst
19 maart en 16 sept 2015: Congres van Medilex over onderpresteren
29 jan en 5 feb: workshops Kon. Conservatorium Den Haag over podiumvrees
27 januari 2015: Voorlichting LEFGASTEN aan de docenten van het Fioretti College Lisse
15 januari en 4 juni 2015: Congres van Medilex over ‘Angst in het onderwijs’
3 december 2014: op het CoBSS in Groningen over ‘Success and Perfectionism’
23 mei 2014: studieadviseurs van hogescholen en universiteiten (LVSA)
17 mei 2014: Studenten van de Pro-Music opleiding in A’dam over plankenkoorts
Maart 2013: aan schoolleiders van BPS scholen (Begaafdheidsprofielscholen)
Oktober 2012: Kennisfestival van de Universiteit Leiden
September 2012: docenten van het SKAI College in Willemstad (Curacao)